YANG MENABUR AKAN MENUAI

20 Jul, 2020

"Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya "
-Mazmur 126:5-6-

 

PENDAHULUAN
Umas, hukum tabur tuai adalah kunci dari keberhasilan kita. Orang yang menabur pasti menuai ditengah-tengah kesukaran, bertentangan dengan orang dunia menabur banyak akan mengalami kerugian. Dikatakan menabur dengan air mata pasti pulang membawa berkat-berkat yang berlimpah.

ISI
Ada beberapa hal yang perlu Umas tabur.

Perkara Rohani (Roma 12:1)
Menabur dalam perkara rohani maksudnya dimana kita menabur dengan ibadah kita, dengan cara mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan berarti memberi hak penuh kepada Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun hidup kita sepenuhnya ! Marilah kita beribadah dengan cara yang benar, persembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, terus menjaga kesucian dan yang tidak bercacat dihadapan Tuhan Allah, juga kita perduli dengan orang lain (mengasihi sesama kita manusia sama seperti diri kita sendiri), menjadi pendoa syafaat bagi keluarga, juga berdoa bagi bangsa dan negara (1 Timotius 2:1)

Menabur kebaikan / Kasih (Matius 22:37-39)
Melalui kebaikan atau kasih yang kita tabur ada kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang belum percaya, menjadi mengenal Yesus dalam hidupnya. Tabur kasih dan kebaikan melalui perbuatan kita kepada semua orang. Umas, kebaikan yang kita berikan akan berdampak nanti bagi keturunan kita dan seluruh keluarga akan diberkati oleh Tuhan.

Menabur Materi (Maleakhi 3:9-10)
Umas, bagaimana dengan perpuluhan kita ? apakah umas memberi perpuluhan setiap bulan ? Orang yang tidak memberi perpuluhan adalah pencuri uang Tuhan, sekarang harus kita kembalikan setiap bulannya jangan sampai Tuhan murka kepada kita. Memberi perpuluhan bukan soal banyaknya atau tidaknya, namun yang terpenting Tuhan mau kita setia melakukan firmanNya (Maleakhi 3:9). Persembahkan perpuluhan kita ditempat kita beribadah dan lakukanlah selalu dengan tepat waktu.


PENUTUP
Orang-orang yang menabur pasti menuai dengan berlimpah, orang yang menabur ditengah-tengah kesusahan berkatnya luar biasa.

 

GBI Jalan Jend Gatot Subroto