KUASA PERKATAAN

05 Sep, 2022

"Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya"

-Amsal 18:21-
PENDAHULUAN
Wanita ! perkataan kita sangat menentukan kehidupan kita, kata-kata yang manis membuat suasana menjadi baik dan nyaman, tetapi kata-kata juga dapat menghancurkan, kalau kita berkata dengan kasar membuat orang di sekitar kita sakit hati dan terluka sehingga terjadi pertengkaran, akibat perkataan membuat hubungan dengan orang terdekat yaitu keluarga anak-anak dan suami menjadi tidak harmonis sehingga terjadi pertengkaran akibatnya menjadi pemberontakan, kita harus menjaga perkataan.

ISI
Bagaimana ada kuasa dalam perkataan.
Mengisi hati dengan firman Tuhan (Amsal 4:23)
Hati adalah pancaran kehidupan, kalau hati diisi yang baik maka keluarlah kata yang baik. Bergaulah dengan orang yang baik supaya kamu mendengar kata-kata yang baik dan membangun, orang yang baik mengeluarkan kata-kata yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, Filipi 4:8 "jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu". Bacalah firman Tuhan setiap hari.

Menghindari perkataan kotor (Efesus 4:29)
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia, perkataan kita seperti benih apa yang kita ucapkan itu terjadi bagi kita.

Memperkatakan syukur dan pujian
Ibrani 13:15 : "Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya". Jika kesulitan dalam mendidik anak jangan bingung dan marah-marah, mohon pertolongan Tuhan agar diberikan hikmat dan ucapkan syukur, lihatlah akan selalu ada sisi positif nya.

Mengucapkan perkataan iman
Matius 21:21 : Yesus menjawab mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang Kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! hal itu akan terjadi". Iman sejati diwujudkan dengan kata-kata iman seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, asal ku jamah saja jubah Tuhan Yesus maka aku sembuh, iman membawa mujizat.

PENUTUP
Wanita ! kuasa perkataan selalu memberi pengaruh dalam kehidupanmu, Matius 12:36 : "setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman", sebab itu perhatikan perkataan kita selama hidup, karena semua perkataan kita dipertanggung jawabkan nantinya dihadapan Tuhan.

 

GBI Jalan Jend Gatot Subroto