KEBENARAN ATAU KETENARAN

07 Mar, 2017

“ ...Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada KEBENARAN seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.”
( Daniel 12:3)

Bila Anda memeriksa Alkitab Anda, ayat tersebut di atas terdapat dalam Kitab Daniel, di bawah judul perikop “Akhir Zaman”. Benar, bersama dengan Kitab Wahyu di Perjanjian baru, kitab ini memberi tuntunan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita di akhir zaman hidup dalam KEBENARAN agar di masa penuaian dapat menuntun banyak orang kepada KEBENARAN. Masalahnya, masih banyak orang -jangankan menuntun orang kepada KEBENARAN- bahkan tidak hidup dalam KEBENARAN karena sibuk mengejar KETENARAN.

Masih banyak orang yang justru mengejar kepuasan diri atau SATISFACTION ketimbang mengejar kekudusan atau SANCTIFICATION. Dalam Kitab Wahyu, pasal 2 dan 3, TUHAN mencela mereka yang menggantikan kekudusan, hikmat rohani, dan KEBENARAN dengan keberhasilan secara duniawi. Hal ini seharusnya tidak terjadi kalau saja mereka menyadari :
–  Bahwa kekudusan bukanlah barang kuno yang sudah tidak lagi relevan, -dan bahwa SANCTIFICATION atau proses pengudusan bukanlah pembelenggu SATISFACTION atau pencapaian kepuasan.
–  Bahwa keberhasilan duniawi bukanlah tolok ukur sukses atau keberhasilan dalam kehidupan, dan
–  Bahwa meskipun hidup dalam KEBENARAN memang tidak selalu seiring sejalan dengan KETENARAN, namun :
“IA akan memunculkan KEBENARAN mu seperti terang dan hakmu seperti siang.”
( Mazmur 37 : 6 ).
“ ....sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya.”
( 1 Yohanes 2 : 8 b ).
“ ...Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah.”
( Mazmur 55 : 23 b )
Akhir zaman, di tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, ini justru adalah waktu yang paling tepat bagi orang benar untuk bangkit dan menjadi terang !
( Yesaya 60 : 1-2 ).

Belajar dari kehidupan Daniel yang hidup di tengah dunia kerja yang penuh tekanan dan tantangan pada jamannya, bila Anda adalah orang benar -yakni orang memilih untuk hidup dalam KEBENARAN- inilah 2 hal yang harus Anda lakukan untuk siap dipakai TUHAN menuntun banyak orang kepada KEBENARAN :

1. HIDUP BENAR DI HADAPAN TUHAN

“...Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.” ( Daniel 6:11b )

Orang yang siap dipakai TUHAN untuk menuntun banyak orang kepada KEBENARAN, pertama haruslah seorang yang hidup benar di hadapan TUHAN, dengan memiliki kebiasaan berdoa dan memuji Tuhan sebagai gaya hidup. Perhatikan, TUHAN tidak hanya melihat pencapaian- pencapaian yang dilihat orang. Sebab itu dalam Kitab Wahyu IA menegur jemaat Efesus :

“AKU tahu segala pekerjaanmu baik jerih payahmu maupun ketekunanmu....Namun demikian AKU mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh ! Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan....” ( Wahyu 2: 2-5).
 

2. HIDUP BENAR DI HADAPAN MANUSIA

Selain hidup dalam KEBENARAN atau hidup benar di hadapan TUHAN, Daniel juga hidup benar di hadapan manusia . Ia lebih mengejar KEBENARAN daripada terobsesi KETENARAN. Alkitab mencatat :

“Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan tehadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apa pun atau sesuatu kesalahan! sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya”. ( Daniel 6:5).

Sekalipun Daniel tidak mengejar KETENARAN melainkan KEBENARAN, namun pada waktu-Nya TUHAN meninggikan dia. Nama Daniel dikenal dalam sedikitnya tiga era pemerintahan pada jamannya.

“Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina.” ( Amsal 22: 29 ).
Selamat berjalan dalam KEBENARAN dan menuntun banyak orang
kepada KEBENARAN ! 
(Jacobus S. Wibowo) 

 

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.”
( Matius 6 :33 ) 

 

GBI Jalan Jend Gatot Subroto